TIN TỨC NỔI BẬT

VẬT LIỆU CHỐNG THẤM

Chúng tôi rất hài lòng với dịch vụ chống thấm sàn mái do công ty Nền Việt trực tiếp thi công và xử lý chống thấm . Rất cảm ơn đội ngũ thi công và ban giam đốc đã hỗ trợ chúng tôi xử lý nhanh và đảm bảo tiến độ dự án..

Nhà Bác Toản / Lê Duẩn - TP VInh

Chúng tôi rất hài lòng với dịch vụ chống thấm sàn mái do công ty Nền Việt trực tiếp thi công và xử lý chống thấm . Rất cảm ơn đội ngũ thi công và ban giam đốc đã hỗ trợ chúng tôi xử lý nhanh và đảm bảo tiến độ dự án..

Nhà Anh Huỳnh / Nghi Xuân - Hà Tĩnh

Chúng tôi rất hài lòng với dịch vụ chống thấm sàn mái do công ty Nền Việt trực tiếp thi công và xử lý chống thấm . Rất cảm ơn đội ngũ thi công và ban giam đốc đã hỗ trợ chúng tôi xử lý nhanh và đảm bảo tiến độ dự án..

Nhà Chị Lan / Lê Hoàn - TP VInh